Hvorfor bruke hund?

Hvorfor bruke hund?

 

Hundens luktesans er rundt én million ganger bedre enn menneskets. Man kan gjerne sammenligne det med en stor fotballbane, hvor et frimerke på fotballbanen vil utgjøre vår luktesans og resten av fotballbanen utgjør hundens luktesans.

Hunden har i gjennomsnitt 40 ganger så mange hjerneceller involvert i utskilling av duftstoffer enn mennesket. Hundens evne til å oppfatte dufter er avhengig av duftstoffenes kjemiske sammensetning, fuktighetsgrad og molekylvekt. Tunge vannløselige molekyler oppfattes best.

Hundene jobber ikke for fortjeneste men for mat og belønning. Hunder kan utføre en jobb ti ganger fortere og mer lønnsomt enn det et menneske kan, spesielt når det kommer til å finne rett luktkilde har hundene evnen til å finne en nøyaktig plassering av luktkilden.

Det som skillet vårt firma fra andre som trener operative tjenestehunder er at våre hunder får kun godkjenne på EN lukt. Vi ønsker å spesialisere våre hunder på en lukt slik at treffsikkerhet er 100%. Hunden vil dermed ikke markere på andre problemer i hus osv for de er hjernevasket på den ene bestemte lukte.

Kontakt oss

Har du en vond lukt i huset? Eller kanskje du ønsker å delta på kurs for operativ godkjenning? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Raymond Njøten
Operativ leder
Telefon: 950 54 144

Isabell Befring
Daglig leder
Telefon: 984 64 673